finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

Strona - S

SĄD WIECZYSTOKSIĘGOWY

Organ sądowniczy. Zadaniem sądu jest rozpatrywanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Sędzia ma prawo wniosek oddalić lub rozpatrzyć pozytywnie. Oraz wpisać wniosek do odpowiedniego działu księgi wieczystej.
Ograniczone prawo rzeczowe. Obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą lub zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej. Określenie to ogranicza dysponowanie obciążoną nieruchomością przez jej właściciela.

SOLA WEKSEL

Weksel, który wystawiany jest tylko w pojedynczym egzemplarzu.

SPŁATA KREDYTU

Oznacza comiesięczną ratę wpłacaną na rachunek bankowy.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego. SWPdL daje możność rozporządzeniem lokalu, które obejmuje sprzedaż i darowanie lokalu. SWPdl można nabyć na rynku pierwotnym oraz wtórnym.

SPREAD WALUTY

Różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem jej sprzedaży. Wartość ta podawana jest w ujęciu procentowym.

STANDING FINANSOWY

Ocena przyznawana podmiotom gospodarczym. Ocenę taką może nadać bank. Od Standing finansowego zależy koszt pozyskania kapitału lub marża narzucana przez bank, podczas ubiegania się o kredyt.
Stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.

STOPA DYSKONTA

Stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków. Istnienie stopy dyskontowej wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie i obrazuje stosunek, w jakim przyszły kapitał zrównuje swoją efektywną wartość z kapitałem bieżącym.

STOPA REFERENCYJNA

Oznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, które są sprzedawane w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym.Operacje polegają na zakupie lub sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Stopa ma wpływ na poziom WIBOR-u, który stanowi podstawę kapitału obcego. Stopa referencyjna wpływa na oprocentowanie pożyczek, międzybankowych depozytów i kredytów dla klientów, jak również na rentowność skarbowych papierów wartościowych.

SYSTEM GOSPODARCZY

Pojęcie ściśle związane z kredytami hipotecznymi, które oznacza budowę nieruchomości samodzielnie.

SYSTEM KURSÓW PŁYNNYCH

System oparty na zasadzie, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym, kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662