finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

OKRES WYKORZYSTANIA KREDYTU

Okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu.
Jest to prowizja, którą będziemy musieli zapłacić w banku jeśli zmienimy sobie walutę kredytu.

OPŁATA ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ KREDYTU

Jest to suma, którą zapłacimy w banku, jeśli kredyt zostanie spłacony przed czasem.

OPŁATY MANIPULACYJNE

Jednorazowa prowizja, która jest dołączona do rachunku kredytu na rachunku bieżącym.

OPROCENTOWANIE STAŁE

Stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalona jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej i marży banku; nie ulegająca zmianie w określonym czasie.

OPROCENTOWANIE ZMIENNE

Stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalana jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (typu np. WIBOR, LIBOR) i marży Banku.

Strona - O

OBLIGACJA

Z reguły pisemna bezwarunkowa obietnica zapłaty określonej kwoty głównej w ustalonym czasie w przyszłości wraz z odsetkami stałymi lub możliwymi do ustalenia w określonych terminach. Coraz częściej obietnica zapłaty jest warunkowa, a terminy spłaty kwoty głównej i odsetek są uwarunkowane realnymi instrumentami. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond) - Dłużne papiery wartościowe spółki lub innego podmiotu zabezpieczone hipoteką na określonej nieruchomości należącej do emitenta. Por. definicja "Papiery wartościowe zabezpieczone gwarancjami rządowymi lub hipoteką (Covered Bonds)"

ODPIS Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

To dokument sądowy. Księga wieczysta- dokumenty prowadzone przez biura notarialne, określające stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste zawierają przede wszystkim zapisy dotyczące własności nieruchomości, ustanowienia na niej hipoteki.

ODWRÓCONA HIPOTEKA

To prosta odwrotność kredytu hipotecznego. Kredyt ten polega na tym, iż klient nie kupuje mieszkania i nie płaci rat, lecz sam sprzedaje swoje mieszkanie instytucji finansowej, w zamian instytucja ta wypłaca mu co miesiąc kwotę w rodzaju dożywotniej renty. Klient ma podczas trwania umowy ma prawo mieszkać w lokalu. Dopiero po jego śmierci instytucja ma prawo sprzedać lokal. Klientami mogą być osoby w wieku od 65 lat.

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) - Organizacja międzynarodowa skupiająca 30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, powstała 30 września 1961 r. z przekształcenia Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

OKRES BEZODSETKOWY

To okres, w którym nie płacimy odsetek od kredytu udzielonego w ramach karty kredytowej. Liczy się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia, w którym możemy spłacić cały kredyt. Np.jeśli okres wynosi 52 dni, to składa się z 30 dni okresu rozliczeniowego i 22 dni w których możemy spłacić kredyt. Wówczas bank nalicza odsetki od dnia transakcji ale ich nie ściąga. Jeżeli okres ten zostanie spłacony przed czasem to nie zapłacimy odsetek.
Okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

OKRES ODSETKOWY

Okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej, odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalana jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa.

OKRES PRZEJŚCIOWY

Okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego, ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz Banku.

OKRES SPŁATY

Okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytu.

OPERAT SZACUNKOWY

To opina rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i jest dokumentem urzędowym. Dokument formę ma tylko pisemną. Operat dysponuje informacjami istotnymi przy dokonaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662