finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

Strona - L

LBO

Oznacza nabycie jednostki, gdy dług jest głównym źródłem finansowania transakcji.

LEASING

To umowny stosunek cywilnoprawny. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty .

LIBOR

Stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie "LIBO 01" serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu londyńskiego, ustalana przez British Bankers Association (BBA), przyjęta w Banku stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych - USD, CHF, EUR.

LIMIT KREDYTOWY

To maksymalna wysokość kwoty kredytu jaką bank przyznaje osobie ubiegającej się o kredyt.

LINIA KREDYTOWA

Forma długoterminowego kredytu, który musi być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem określonym przez bank udostępniając środki finansowe w ramach linii kredytowej. Linie kredytowe są z  reguły, udzielane przez banki państw o wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej bankom innych krajów, które z kolei udostępniają środki podmiotom gospodarczym realizujące określone przez bank udostępniające środki przedsięwzięcia.

LIST HIPOTECZNY

Papier wartościowy imienny, którego podstawę emisji stanowią kredyty banku hipotecznego.

LIST ZASTAWNY

W bilansie są to instrumenty dłużne zabezpieczone skonsolidowanym zabezpieczeniem kredytów hipotecznych (nieruchomość jako zastaw) lub zadłużeniem sektora publicznego, do którego w przypadku zaległości emitenta inwestorzy mają preferencyjne uprawnienia. Papiery wartościowe (obligacje), znajdujące się w bilansie emitenta, korzystają z dodatkowego zabezpieczenia w postaci środków własnych instytucji emitującej oraz z restrykcyjnych przepisów prawnych instytucji kredytowych emitujących obligacje. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

LTV

Wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia. Służy do ustalania wysokości oprocentowania a konkretnie marży banku. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662