finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Spotkanie z doradcą

SŁOWNIK FINANSOWY

Przejrzyste finanse to podstawa! Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy słownik pojęć finansowych, który znacznie ułatwi Państwu zrozumienie zagadnień związanych m.in. z rynkiem kredytowym. Doświadczenie to wiedza, z której potrafimy korzystać!

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

| SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH.

Strona - H

HARMONOGRAM SPŁAT

Raty kredytu rozłożone są na określony czas. Raty są ustalone w formie równej, comiesięcznej płatności lub w formie rat malejących.

HIPOTEKA

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych.

HIPOTEKA KAUCYJNA

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej - wpisana do księgi wieczystej.

HIPOTEKA ŁĄCZNA

Powstaje z mocy prawa w razie podziału nieruchomości. Hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel któremu przysługuje hipoteka łączna może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może równie według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości.

HIPOTEKA ODWRÓCONA

Rodzaj kredytu hipotecznego. Kredyt ten polega na tym że bank zabezpiecza się na nieruchomości kredytobiorcy wypłacając mu dożywotnią rentę w określonej wysokości. Osoba ta otrzymuje kredyt wypłacany w transach. Klient nie musi spłacać kredytu, bank po wypłacie całej kwoty sprzedaje nieruchomość.

HIPOTEKA ZWYKŁA

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości - wpisana do księgi wieczystej.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662