W roku 2019 wzrost gospodarczy w Polsce był wyraźnie słabszy niż w roku poprzednim. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto w 2019 r. był o 4% wyższy niż rok wcześniej.Realny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) Polski w 2019 roku wyniósł 4,0% - wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To wyraźnie mniej niż 5,1% odnotowanych w 2018 r., gdy polski PKB osiągnął najwyższą całoroczną dynamikę od 2007 roku. To także wynik niższy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 4,2%.

 

 

Polska i wzrost produktu krajowego brutto

 

Podobnie jak przed rokiem największy wkład we wzrost PKB miała konsumpcja prywatna, która dodała 2,2 pkt. proc. do całorocznej dynamiki produktu krajowego brutto. Osłabły inwestycje, które wniosły 1,4 pkt. proc. wobec 1,6 pkt. proc. rok wcześniej. Pozytywnie zaskoczył za to wpływ handlu zagranicznego. Eksport netto dodał 0,4 pkt. proc. po neutralnym wyniku w roku 2018. Zmiana zapasów odjęła 0,8 pkt. proc. po tym, jak rok wcześniej wniosła 0,4 pkt. proc.

 

wzrost PKB Polski

 

Zeszłoroczne spowolnienie gospodarcze w Polsce był jednak i tak łagodniejsze, niż się spodziewano. Rok temu ekonomiści oczekiwali, że w 2019 roku polski PKB urośnie o 3,65%. Najnowsze prognozy każą spodziewać się dalszego spadku dynamiki PKB w nadchodzących kwartałach. Według ekonomistów mBanku w 2020 roku wzrost gospodarczy w Polsce wyhamuje do zaledwie 2,8%.

 

Szacunkowe dane dotyczące dynamiki PKB w samym czwartym kwartale poznamy 14 lutego. Finalny raport na ten temat GUS opublikuje 28 lutego. Natomiast na raport o PKB za bieżący kwartał będziemy musieli poczekać do 15 maja.

 

Ale już teraz na podstawie danych roczny ekonomiści podejmują próby oszacowania wyników za sam IV kwartał. Według ekspertów mBanku, całoroczny wzrost PKB na poziomie 4,0% oznacza, że w poprzednim kwartale dynamika PKB była niższa od 3%. Ignacy Morawski ze SpotData ocenia, że w IV kw. polska gospodarka rosła w tempie zaledwie 2,5-2,9%. Z kolei Adam Czerniak z Polityki Insight uważa, że w IV kw. dynamika PKB spowolniła do 2,8-3,1% rdr i że w I kw. 2020 roku zobaczymy wzrost gospodarczy poniżej 2,5%.

 

 

Resort rozwoju: Polska wśród liderów wzrostu w UE z PKB powyżej 3 proc.

 

Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB przekraczającym 3 proc. rok do roku - oceniają analitycy Ministerstwa Rozwoju. Ich zdaniem głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy.

"To wciąż stabilny wzrost, który plasuje nas w unijnej czołówce" - podkreślili w komentarzu analitycy Ministerstwa Rozwoju. Ich zdaniem głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy.

"Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja, której wzrost w 2019 r. wyniósł 4,0 proc. rdr." - napisali. Dodali, że pozytywnie na dynamikę tej składowej PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz "transfery społeczne, wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT".

Eksperci resortu ocenili, że pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 7,8 proc., a w IV kwartale - według szacunków MR - ok. 7,5 proc. w ujęciu rocznym.

 

 

"Choć wskaźniki sektorowe nie sygnalizowały tak dobrego odczytu w obszarze nakładów brutto na środki trwałe pod koniec ubiegłego roku, to w naszej ocenie jego źródeł należy upatrywać po stronie sektora prywatnego, gdzie zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe zwiększały wydatki inwestycyjne" - podkreślili. Bazowy scenariusz MR zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku.

 

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,4 pkt. proc.). "Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną" - stwierdzili.

Resort oczekuje w tym roku dalszego wzrostu PKB. "Mimo że zakładamy spowolnienie jego tempa, to w dalszym ciągu będzie ono zbliżone do potencjału gospodarki" - ocenili. Dodali, że Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB na poziomie przekraczającym 3 proc. rdr - za Maltą, Rumunią i Irlandią.

 

 

W 2020 r. wzrost PKB przynajmniej na poziomie 3,7 proc. - powiedział w środę dziennikarzom minister finansów Tadeusz Kościński.

"Na ten rok mamy zapisane w projekcie budżetu 3,7 proc. wzrostu PKB. Jestem optymistą, jeśli chodzi o ten rok, będzie przynajmniej 3,7 proc." - powiedział.

 

 

Polska gospodarka wciąż hamuje.

09 lutego 2020
wzrost produktu krajowego

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl