PKO bank polski i sprawozdania finansowe za 2019 rok
finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +48 787 566 662

Grupa kapitałowa PKO BP wypracowała 4,03 mld zł zysku netto, o ponad 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej. PKO Bank Polski rośnie w szybkim tempie i zachowuje jednocześnie wysoką rentowność mierzoną zwrotem z kapitału. Aktywa grupy wzrosły do 348 mld zł, a wskaźnik ROE na koniec roku wyniósł 10 proc. W listopadzie 2019 roku spółka zaktualizowała strategię, która zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji.– Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2019 roku wypracowała 4,03 mld zł zysku. To najlepszy wynik w całej historii banku i doskonały akcent kończący obchody jubileuszu 100-lecia jego działalności. Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu, stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa. W kolejne stulecie wkraczamy z jeszcze ambitniejszymi celami biznesowymi, które przedstawiliśmy przy okazji aktualizacji strategii grupy. Nasi klienci oczekują, że korzystanie z usług finansowych będzie jeszcze prostsze i szybsze, a jednocześnie bezpieczne. Chcemy sprostać tym oczekiwaniom i dlatego kontynuujemy transformację cyfrową, zmieniając się w bank przyszłości – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

 

 

Najwyższy zysk w 100-letniej historii banku

 

Zysk netto grupy banku w 2019 roku wyniósł 4,03 mld zł i był o 7,8 proc. wyższy niż przed rokiem. To najwyższy zysk w całej 100-letniej historii banku. Został on osiągnięty w otoczeniu wysokich kosztów regulacyjnych oraz materializacji ryzyka prawnego. Podobnie jak w poprzednich latach, zyski wspierał bardzo dobry wynik na działalności biznesowej, który w całym roku wyniósł 14,7 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 10 proc. r/r do poziomu 10,3 mld zł). Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła bankowi obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 41,9 proc., a ostrożne zarządzanie ryzykiem i wykorzystanie korzystnego otoczenia gospodarczego pozwoliły zmniejszyć koszt ryzyka do 0,47 proc. W 2019 roku zmaterializowały się ryzyka prawne, które obciążyły wyniki finansowe kwotą 682 mln zł. Pomimo nich, bank po raz kolejny osiągnął rentowność mierzoną zwrotem z kapitału na poziomie 10 proc.

 

 

Najcenniejsza polska spółka

 

PKO Bank Polski rośnie w szybkim tempie i obsługuje już 10,9 mln klientów. Grupa systematycznie bije też rekordy pod względem wielkości aktywów, których wartość to już 348 mld zł. Do prawie 253 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła ponad 313 mld zł. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności. Bank jest najcenniejszą spółką na GPW w Warszawie, a na ostatniej sesji 2019 roku inwestorzy wyceniali jego wartość na 43,1 mld zł. Spółka była także liderem GPW pod względem wygenerowanych na jej akcjach obrotów i jest też jedyną polską spółką w grupie dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell. W 2019 roku PKO Bank Polski wypłacił akcjonariuszom 1,66 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r. Część zysku z 2018 roku w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku. Zarząd PKO Banku Polskiego rozważy rekomendowanie WZA wypłatę w 2020 roku tej części zysku wraz z połową zysku z 2019 roku.

 

 

PKO Bank Przyszłości – Strategia na lata 2020-2022

 

Rok jubileuszu 100-lecia utworzenia banku był dla niego wyjątkowy także ze względu na ogłoszenie nowej strategii. Bank na dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 i dokonał ich aktualizacji. Strategia zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji. Bank w jeszcze większym stopniu będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będzie także pogłębiał relacje z klientami przez dalszy rozwój kanałów zdalnych, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz personalizację oferty. W perspektywie 2022 roku grupa zamierza osiągnąć rentowność na poziomie 12 proc. obniżyć wskaźnik C/I do 41 proc., utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,60-0,75 proc. oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarządzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe umożliwiały wypłatę dywidendy.

 

 

 

PKO Bank Polski zaprezentował wyniki finansowe za 2019 rok.

11 lutego 2020

wróć

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

mobile: +48 787 566 662

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

mobile: +48 733 938 741

mobile: +48 787 566 662