finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

– W dniu dzisiejszym Bank Millennium przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Euro Banku. Od tego momentu, mimo czasowego funkcjonowania pod dwiema markami, jesteśmy jedną firmą, a pracownicy Euro Banku stają się pracownikami Banku Millennium. Połączony bank, z centralami w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku, posiadający 606 oddziałów własnych i ponad 230 franczyzowych jest teraz silniejszy i jeszcze bardziej konkurencyjny – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. – Dzięki połączeniu z Euro Bankiem oraz utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego, bank ugruntuje swoją siódmą pozycję w sektorze bankowym, nastąpi też znaczna poprawa marży odsetkowej. Przewidywane synergie pozwolą na realizację celów strategicznych i umożliwią, w okresie 1-2 lat, osiągnięcie celu rocznego zysku netto w wysokości 1 mld zł.

 

 

Dzięki połączeniu Bank Millennium zaproponuje obecnym i nowym klientom jeszcze lepszą obsługę, szerszą  ofertę i kolejne innowacyjne rozwiązania. Klientom Euro Banku udostępni nowoczesny system bankowości internetowej i aplikację mobilną, a rozpoczęcie korzystania z nowych serwisów nie będzie wymagało wizyty w oddziale. Szersza oferta połączonego banku zawiera m.in. pakiety usług dla zamożnych klientów (np. Prestige), pełną obsługę rachunków i kredytów dla mikro i małych firm, szerszą paletę produktów kartowych i oszczędnościowych, w tym funduszy inwestycyjnych, MilleUrząd umożliwiający m.in. składanie wniosków w programach Rodzina 500+ i Dobry Start 300+, ubezpieczenia OC/AC i turystyczne oraz długo oczekiwane mobilne płatności BLIK i Apple Pay. Jednocześnie klienci Euro Banku będą mogli korzystać ze swoich obecnych produktów, które będą utrzymane w systemie Banku Millennium.

 

Kolejnym krokiem integracji będzie fuzja operacyjna, planowana na przedłużony weekend 9-11 listopada oznaczająca rebranding i migrację klientów do jednego systemu bankowego. Początek funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym Banku Millennium nastąpi 12 listopada.

 

Bank Millennium przejął Euro Bank 31 maja 2019 r. po uzyskaniu wymaganych zgód UOKiK i KNF. 10 września br. KNF udzielenia zezwolenia na połączenie banków. Poniżej przypomnienie głównych założeń i planowanych celów transakcji.

 

-Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze Strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie o ok 20% wyższym niż obecny, czyli mieszczącym się wśród trzech najlepszych banków w kraju.

 

-Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, o sumie bilansowej około 100 mld złotych, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną, piątą pozycją w obszarze kredytów detalicznych.

 

-Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów (z których około 500 tys. utrzymuje z bankiem aktywne relacje). Pozwoli to bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce. Zwiększy się również zasięg geograficzny banku poprzez poprawę obecności w mniejszych miastach. Będzie to możliwe m.in. dzięki przejęciu dojrzałej sieci franczyzowej, a tym samym bardziej elastycznym kosztom dystrybucji sprzedaży.

 

-Nastąpi wzmocnienie pozycji banku w obszarze kredytów konsumenckich (prawie 8% udziału w rynku) oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy.

 

-Transakcja oznacza rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności Banku, co przy dzisiejszym otoczeniu niskich stóp procentowych przyniesie jeszcze więcej korzyści z połączenia.

 

-Przejęcie zmniejszyło udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów do poziomu około 21% (z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych Euro Banku, które objęte są Umową z Société Générale dotyczącą Gwarancji i Zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu ryzyka), z dużą szansą na zejście poniżej 20% w okresie kilku miesięcy.

 

 

Źródło: Bank Millennium

 

Millenium i Eurobank formalnie połączone.

01 października 2019

wróć

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662