Grupa Energa SA otrzymała finansowanie w wysokości 2 mld. zł.
finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Czy RPP obiera nowy kurs? Jeszcze w lipcu tego roku bankierzy głosowali podwyżkę stóp procentowych. We wrześniu pojawiły się głosy za obniżką. Chociaż w obydwu przypadkach nie było większości, to jednak widać że ścierają się różne wizje polityki pieniężnej. To bardzo ważne informacje ze względu na los milionów kredytobiorców.

 

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała jednak o pozostawieniu bez zmian stóp procentowych co oznacza, że stawki oprocentowania kredytów firmowych oraz prywatnych utrzymają się na dotychczasowych poziomach. Pomimo braku większości głosów, warto odnotować, że wśród bankierów są osoby, które chcą obniżki stóp procentowych.

 

Z czwartkowego protokołu ostatniego posiedzenia RPP wynika, że część rady uzasadniała obniżenie stóp procentowych ze względu na liczne sygnały o pogorszeniu światowej koniunktury. Istotne znaczenie ma wzrost ryzyka recesji w amerykańskiej gospodarce. Powyższe czynniki mogą w sposób negatywny, wpływać na wzrost gospodarczy, również w naszym kraju.

 Jednocześnie ryzyko trwałego odchylenia inflacji od celu NBP jest ograniczone - czytamy w protokole RPP.

Zgłoszony został wniosek o obniżenie stóp procentowych o 0,25 pkt proc, niestety nie znalazł większości głosów i został odrzucony. Protokół nie wskazuje kto go zgłosił, ani kto jest zwolennikiem obniżki stóp procentowych kredytów, jednak z ostatnich medialnych wypowiedzi wiadomo jest, że zdecydowanym zwolennikiem takiej polityki jest Eryk Łon.

Takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie korzystne dla wszystkich Polaków spłacających kredyty. Stawki, które ustala RPP mają wpływ na ostateczną ofertę kredytu dla klientów.

 

 

Czy faktycznie możemy liczyć na obniżenie stóp procentowych?

 

To zależy czy w kolejnych miesiącach znajdzie się większość. Ekonomiści pytani odnośnie obniżek stóp procentowych wypowiadają się jasno: nie ma potrzeby obniżek, a wręcz mogłyby one oznaczać kłopoty dla gospodarki. Podkreślają, że Polska jest w innej sytuacji niż np. USA czy kraje strefy euro, gdzie jest uzasadnienie dla obniżek stóp procentowych.

 

W RPP widać, że zmagają się dwie różne "szkoły" do prowadzenia polityki pieniężnej.

Na poprzednim posiedzeniu rady głosowana przecież była podwyżka stóp procentowych. Podobnie jak teraz nie znalazła większości (głosowało za nią dwóch członków - Eugeniusz Gatnar i Kamil Zubelewicz).

 

Uzasadniono to oczekiwanym wzrostem cen, który obniżyłby poziom realnych stóp procentowych co mogłoby sztucznie stymulować akcję kredytową i rodzić problem zbyt dużego zadłużenia gospodarstw domowych - w ocenie głosowanych.

 

Przed kilkoma dniami gotowość do poparcia podwyżek wyraził też Łukasz Hardt, który zastrzegł przy tym, że niewielkie podniesienie stawek oprocentowania byłoby korzystne, gdyby inflacja na trwałe zbliżyła się do 3,5 proc.

 

 

Większość rady RPP nie chce zmian.

 

Większość rady liczącej 10 osób jest za utrzymywaniem stóp procentowych bez zmian, przy czym warto zauważyć, że taki stan utrzymuje się już od 54 miesięcy. Zdaniem większości, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie, choć będzie się stopniowo obniżać. Przyznają, że wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Jednocześnie jednak inflacja - po przejściowym wzroście w pierwszym kwartale 2020 roku ma ustabilizować się w pobliżu celu, czyli 2,5 proc.

 

"Większość członków Rady oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w protokole.

 

Kredyty mogą być jeszcze tańsze - RPP myśli o obniżeniu stóp procentowych.

23 września 2019

wróć

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662