Czy RPP obiera nowy kurs? Jeszcze w lipcu tego roku bankierzy głosowali podwyżkę stóp procentowych. We wrześniu pojawiły się głosy za obniżką. Chociaż w obydwu przypadkach nie było większości, to jednak widać że ścierają się różne wizje polityki pieniężnej. To bardzo ważne informacje ze względu na los milionów kredytobiorców.

 

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała jednak o pozostawieniu bez zmian stóp procentowych co oznacza, że stawki oprocentowania kredytów firmowych oraz prywatnych utrzymają się na dotychczasowych poziomach. Pomimo braku większości głosów, warto odnotować, że wśród bankierów są osoby, które chcą obniżki stóp procentowych.

 

Z czwartkowego protokołu ostatniego posiedzenia RPP wynika, że część rady uzasadniała obniżenie stóp procentowych ze względu na liczne sygnały o pogorszeniu światowej koniunktury. Istotne znaczenie ma wzrost ryzyka recesji w amerykańskiej gospodarce. Powyższe czynniki mogą w sposób negatywny, wpływać na wzrost gospodarczy, również w naszym kraju.

 Jednocześnie ryzyko trwałego odchylenia inflacji od celu NBP jest ograniczone - czytamy w protokole RPP.

Zgłoszony został wniosek o obniżenie stóp procentowych o 0,25 pkt proc, niestety nie znalazł większości głosów i został odrzucony. Protokół nie wskazuje kto go zgłosił, ani kto jest zwolennikiem obniżki stóp procentowych kredytów, jednak z ostatnich medialnych wypowiedzi wiadomo jest, że zdecydowanym zwolennikiem takiej polityki jest Eryk Łon.

Takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie korzystne dla wszystkich Polaków spłacających kredyty. Stawki, które ustala RPP mają wpływ na ostateczną ofertę kredytu dla klientów.

 

 

Czy faktycznie możemy liczyć na obniżenie stóp procentowych?

 

To zależy czy w kolejnych miesiącach znajdzie się większość. Ekonomiści pytani odnośnie obniżek stóp procentowych wypowiadają się jasno: nie ma potrzeby obniżek, a wręcz mogłyby one oznaczać kłopoty dla gospodarki. Podkreślają, że Polska jest w innej sytuacji niż np. USA czy kraje strefy euro, gdzie jest uzasadnienie dla obniżek stóp procentowych.

 

W RPP widać, że zmagają się dwie różne "szkoły" do prowadzenia polityki pieniężnej.

Na poprzednim posiedzeniu rady głosowana przecież była podwyżka stóp procentowych. Podobnie jak teraz nie znalazła większości (głosowało za nią dwóch członków - Eugeniusz Gatnar i Kamil Zubelewicz).

 

Uzasadniono to oczekiwanym wzrostem cen, który obniżyłby poziom realnych stóp procentowych co mogłoby sztucznie stymulować akcję kredytową i rodzić problem zbyt dużego zadłużenia gospodarstw domowych - w ocenie głosowanych.

 

Przed kilkoma dniami gotowość do poparcia podwyżek wyraził też Łukasz Hardt, który zastrzegł przy tym, że niewielkie podniesienie stawek oprocentowania byłoby korzystne, gdyby inflacja na trwałe zbliżyła się do 3,5 proc.

 

 

Większość rady RPP nie chce zmian.

 

Większość rady liczącej 10 osób jest za utrzymywaniem stóp procentowych bez zmian, przy czym warto zauważyć, że taki stan utrzymuje się już od 54 miesięcy. Zdaniem większości, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie, choć będzie się stopniowo obniżać. Przyznają, że wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Jednocześnie jednak inflacja - po przejściowym wzroście w pierwszym kwartale 2020 roku ma ustabilizować się w pobliżu celu, czyli 2,5 proc.

 

"Większość członków Rady oceniła zatem, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w protokole.

 

 

Kredyty moga być jeszcze tańsze! RPP myśli o obniżeniu stóp procentowych.

24 września 2019
jest tendencja, która wskazuje na obniżenie stóp procentowych.

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl