Profesjonalne doradztwo kredytowe dla firm.

Spotkanie z doradcą

KREDYTY DLA FIRM

finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Wyselekcjonowane instrumenty finansowanie w zasięgu Twojej ręki. Przygotujemy dogodne rozwiązania finansowe, pozwalające na sfinansowanie bieżących potrzeb, a także realizację planów inwestycyjnych. Doradcy Eurofinance pomogą w doborze odpowiednich produktów finansowych

dla Państwa firmy.

 

preferowane kredyty dla firm
finansowanie, kredyty, bankomat, bank

Średnie firmy

do 3 mln. EU

Duże firmy

indywidualnie

| KREDYT OBROTOWY.

To kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy,

na przykład na pokrycie części kosztów zatrudnienia, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników. Poniższe wartości to kwoty bez zabezpieczeń na środkach trwałych.

 

kredyt obrotowy stworzony dla Twojhej firmy

Mikrofirmy

do 1 mln. zł.

Małe firmy

do 3 mln. zł.

Kredyt Obrotowy - przykładowa oferta

 

kwota finansowania - 3 mln. zł.

zabezpieczenia - brak zabezpieczeń rzeczowych/gwarancja BGK

oprocentowanie kredytu - 2,26% nominalne w skali roku

okres finansowania - 24 do 36 miesięcy

prowizja za udzielenie kredytu - 0,3%

opłata za niewykorzystanie - 0% w skali roku

decyzja kredytowa - 15 minut

wypłata kredytu - 3 dni robocze

waluta kredytu - PLN, EUR, USD

podmiot występujący - firma z sektora małych firm

Kredyt Obrotowy do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych

Chcesz skorzystać z podobnego finansowania?

| SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wniosek online

e-mail biuro: eurofinance@efce.pl

tel. mobile: +48 787 566 662

Średnie firmy

80% inwestycji

Duże firmy

80% inwestycji

| KREDYT INWESTYCYJNY.

To kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa.

 

Mikrofirmy

do 2 mln. zł.

Małe firmy

do 15 mln. zł.

Kredyt Inwestycyjny - przykładowa oferta

 

kwota finansowania - 32 mln. zł.

zabezpieczenia - przedmiot inwestycji

oprocentowanie kredytu - 2,21% nominalne w skali roku

okres finansowania - 180 miesięcy

prowizja za udzielenie kredytu - 0,2%

wkład własny - 20% wartości inwestycji

decyzja kredytowa - 24h 

wypłata kredytu - 2 tygodnie

waluta kredytu - PLN, EUR, USD

podmiot występujący - firma z sektora średnich firm

Chcesz skorzystać z podobnego finansowania?

| SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wniosek online

e-mail biuro: eurofinance@efce.pl

tel. mobile: +48 787 566 662

Kredyt Inwestycyjny od Eurofinance to preferencyjne warunki finansowania
Dedykowane instrumenty finansowe dla firm.
kredyty obrotowe
minimum formalnosci
tani kredyt obrotowy dla firm
kalkulator kredytu inwestycyjnego
kredyt inwestycyjny dla firm polska
tani kredyt inwestycyjny warszawa
duze firmy w Eurofinance

Średnie firmy

90% wartości

Duże firmy

90%wartości

| KREDYT POD KONTRAKT.

Państwa firma wygrała przetarg i potrzebuje środków na realizację umowy? Prezentujemy bardzo ciekawe rozwiązanie biznesowe. Kredyt pod kontrakt przeznaczony jest dla firm, które wygrały przetarg na wykonanie usługi lub dostarczenie towaru z jednostką samorządu terytorialnego, lub jednostką skarbu państwa - gmina, powiat, szpital, uniwersytet, biblioteka, GDDKiA, DSDiK, zarząd inwestycji miejskich, dom pomocy społecznej, agencja rozwoju i wszystkie inne.

 

KREDYT POD KONTRAKT

Mikrofirmy

90% wartości

Małe firmy

90% wartości

Kredyt pod Kontrakt - przykładowa oferta

 

kwota finansowania - 4,5 mln. zł.

zabezpieczenia - cesja należności z kontraktu

oprocentowanie kredytu - 3,72% nominalne w skali roku

okres finansowania - 36 miesięcy

prowizja za udzielenie kredytu - 0,4%

decyzja kredytowa - 24h

wkład własny - 10% wartości kontraktu 

wypłata kredytu - w 3 transzach

waluta kredytu - PLN, EUR, USD

podmiot występujący - firma z sektora małych firm

Chcesz skorzystać z podobnego finansowania?

| SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

e-mail biuro: eurofinance@efce.pl

tel. mobile: +48 787 566 662

podpisany kontrakt cesja
bez wyciągów z konta
dofinansowania unijne
działalność gospodarcza
Kredyt pod Kontrakt to nawet 90% wartości podpisanego kontraktu

Średnie firmy

4,2 mln. zł.

Duże firmy

8 mln. zł.

| KREDYT ELASTYCZNY.

To kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie bieżącej działalności firmy/finansowanie inwestycji lub finansowanie dowolnego celu, jaki wyznaczy sobie przedsiębiorca. Kredyt Elastyczny to produkt, który dzieli się na dwie części - pierwsza część to kredyt obrotowy na 24 miesiące, natomiast drugą częścią kredytu jest spłata zobowiązania rozłożona na dogodne raty na okres 120 miesięcy. Poniższe wartości to kwoty bez zabezpieczeń na środkach trwałych.

 

KREDYT ELASTYCZNY

Mikrofirmy

do 600 tys. zł.

Małe firmy

do 2,5 mln. zł.

Kredyt Elastyczny - przykładowa oferta

 

kwota finansowania - 600 tys. zł.

zabezpieczenia - brak zabezpieczeń rzeczowych

oprocentowanie kredytu - 4,7% nominalne w skali roku

okres finansowania - 24 i 120 miesięcy

prowizja za udzielenie kredytu - 0,5%

podział kredytu - 300 tys. zł. obrotowy/300 tys. zł. ratalny

decyzja kredytowa - 15 minut 

wypłata kredytu - 3 dni

waluta kredytu - PLN, EUR, USD

podmiot występujący - firma z sektora mikrofirm

 

Chcesz skorzystać z podobnego finansowania?

| SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

e-mail biuro: eurofinance@efce.pl

tel. mobile: +48 787 566 662

finansowanie sp z o.o.
obsługujemy firmy w całej Polsce
zus i us
finansowanie firm ze stratą
to kredyt firmowe dwa w jednym - kredyt obrotowy i kredyt ratalny połączony w jedno

Wniosek online

Wniosek online

Średnie firmy

90% wartości

Duże firmy

90% wartości

| FAKTORING DLA FIRM.

To wykup przez podmiot świadczący faktoring (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży.

 

FAKTORING DLA FIRM

Mikrofirmy

90% wartości

Małe firmy

90% wartości

Faktoring dla Firm - przykładowa oferta

 

limit faktoringu - 2 mln. zł. miesięcznie

zabezpieczenia - polisa przedsiębiorcy

marża faktoringu - 0,7% w skali miesiąca

okres umowy faktoringowej - czas nieokreślony

wartość faktury - 90%

opłata faktury - do 2 godzin roboczych

decyzja faktoringowa - do 24h roboczych 

okres spłaty należności - 120 dni + karencja 30 dni

waluta kredytu - PLN, EUR, USD

podmiot występujący - firma z sektora małych firm

 

Chcesz skorzystać z podobnego finansowania?

| SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

e-mail biuro: eurofinance@efce.pl

tel. mobile: +48 787 566 662

szybkie, tanie i optymalne kredyty dla firm
kredyty dla firm oraz klientów indywidualnych
tanie rozwiązania finansowe dla firm
zarobki w polskich bankach

Wniosek online

optymalne rozwiązania finansowe dla firm

|SZYBKIE PROPOZYCJE

FINANSOWANIA.

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować przed Państwem kilka ciekawych, wyselekcjonowanych rozwiązań finansowych dla firm oraz klientów indywidualnych. Prezentowane zestawienie uzupełnia m.in. Kredyt SMART START dla nowych firm, Kredyt Gotówkowy na Oświadczenie - z minimalnym nakładem formalności oraz Kredyt Obrotowy do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych - na oprocentowaniu 3,72%

w skali roku. To tylko niektóre pozycje z naszego kredytowego menu. Usiądź wygodnie -  przeniesiemy Cię do świata finansów - ciekawych i bardzo korzystnych rozwiązań kredytowych

proponowanych przez:

 

 Jeżeli któryś z przedstawionych produktów finansowych, wzbudził Państwa  zainteresowanie lub jeżeli mają Państwa pytania, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, kontaktu e-mail lub poprzez poniższy formularz. 

.EUROFINANCE.

Imię i Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Który produkt kredytowy:
Kwota finansowania:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Średnie firmy

90% wartości

Duże firmy

90% wartości

| LEASING DLA FIRM.

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą  a leasingobiorcą. W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Polega na tym, że firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony. Leasingowane przedmioty: maszyny, urządzenia, nieruchomości itp. itd.

 

Mikrofirmy

90% wartości

Małe firmy

90% wartości

Leasing dla Firm - przykładowa oferta

 

kwota leasingu - 1,7 mln. zł. 

zabezpieczenia - przedmiot leasingu

łączny koszt leasingu - 102,73% w skali roku

okres umowy leasingowej - 72 miesiące

wkład własny - 15%

wykup - 1% wartości przedmiotu

decyzja leasingowa - do 2h robocze 

przedmiot leasingu - maszyny produkcyjne

waluta leasingu - PLN, EUR, USD

podmiot występujący - firma z sektora małych firm

 

Chcesz skorzystać z podobnego finansowania?

| SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

e-mail biuro: eurofinance@efce.pl

tel. mobile: +48 787 566 662

Minimum formalności w uzyskaniu finansowania.
Pośrednictwo finansowe Warszawa.
Oferta wszystkich banków w jednym miejscu.
Porponujemy atrakcyjne finansowanie dla firm.

Wniosek online

Produkty kredytowe dla firm na najniższym oprocentowaniu.

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662