Finansowanie przetargów

| KREDYT POD KONTRAKT

| KORZYŚCI KREDYTU POD KONTRAKT

| JAK WNIOSKOWAĆ

  KREDYT POD KONTRAKT

finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

KREDYT POD KONTRAKT

FINANSOWANIE PRZETARGÓW FIRMY.

KREDYT GOTÓWKOWY

KONSOLIDACJA

KREDYT ELASTYCZNY

KREDYT OBROTOWY

Jeśli udało Ci się wygrać przetarg lub podpisałeś kontrakt i potrzebujesz zewnętrznego finansowania na realizację umowy, sprawdź nasz kredyt pod kontrakt dla firm. Jest to korzystny sposób na finansowanie bieżących wydatków wynikających z realizacji podpisanego kontraktu.

 

Kredyt pod Kontrakt poprawi płynności finansową Twojej firmy oraz umożliwi wykonanie przedsięwzięć firmy. Oferta kredytu pod kontrakt skierowana jest do firm i przedsiębiorców realizujących projekty o relatywnie wysokim zaangażowaniu w porównaniu z posiadanymi własnymi środkami finansowymi.

Centrum Obsługi Klienta: +48 787 566 662

kredyt na oświadczenie

- Długi okres finansowania

nawet do 36 miesięcy 

- Minimum formalności

szybka decyzja i uproszczony proces

- Atrakcyjne warunki cenowe kredytu

marża kredytu już od 1%

- Kredyt przyjazny dla klientów

możliwość jednorazowej spłaty po realizacji kontraktu

tel. mobile: +48 787 566 662

e-mail: eurofinance@efce.pl

 formularz:

niska marża kredytu
tani kredyt inwestycyjny
szybki kredyt inwestycyjny

POD KONTRAKT

tani kredyt inwestycyjny

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO), proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 

Nota Prawna:
Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych, w tym Eurofinance zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.  (dalej zwany: Eurofinance) z siedzibą przy ul. Okopowej 56, 01-042 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem: 0000539990, numerem NIP: 7811905193; REGON: 360595023.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przezEurofinance w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Eurofinance tj.: banki, instytucje finansowe, pracownicy banków, pracownicy firmy Eurofinance, serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Eurofinance będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Eurofinance będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Eurofinance nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wniosek kredytowy | Kredyt Pod Kontrakt

 

Złóż wniosek o kredyt pod kontrakt i już teraz zrealizuj cele związane z wykonywaniem kontraktu. Wygrałeś przetarg? Potrzebujesz środków finansowych na cele realizacji kontraktu? Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie korzyści uzyskasz, wnioskując o kredyt pod kontrakt, za naszym pośrednictwem.

 

Kredyt pod Kontrakt od Eurofinance to przede wszystkim atrakcyjne warunki cenow. Dzięki współpracy z departamentem decyzyjnym, jesteśmy w stanie zaproponować Kredyt pod Kontralt bez zabezpieczeń na cesji kontraktu.
Złóż wstępny wniosek o Kredyt pod Kontrakt dla Firm.

| WYPEŁNIJ WNIOSEK

  KREDYT POD KONTRAKT

kredyt na oświadczenie
 • Przy kredycie inwestycyjnym możemy wnioskować o karencję w spłacie nawet na 36 miesięcy.

Kredyt gotówkowy
Finansowanie firm

Tak podczas finansowania Kredytem Inwestycyjnym, pokrywamy również podatek VAT.

pożyczka unijna
tarcza antykryzysowa
 •  

 • Składając wniosek o kredyt inwestycyjny, Twoja firma powinna dysponować minimalnym wkładem własnym na poziomie 10% wartości inwestycji. Finansujemy 90% kosztów Twojej inwestycji, kredytem inwestycyjnym.

ZBP
KNF

Kredyt Inwestycyjny za naszym pośrednictwem, przyznawany jest nawet na 20 lat z możliwością karencji w spłacie na 36 miesięcy.

Alior Bank
BNP Paribas
 • Proces kredytowy związany z kredytem inwestycyjnym trwa od 5 do 10 dni roboczych. Bank w tym czasie ocenia biznes plan, weryfikuje dokumenty finansowe firmy, akceptuje wkład własny (niezależnie czy zostanie wniesiony w formie pieniężnej, czy został już poczyniony podczas prac związanych np. z adaptacją lokalu/nieruchomości) oraz wydaje decyzję kredytową.

Doradztwo kredytowe w Warszawie
finansowanie pozabankowe
 • Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego może przybierać różną formę. Środki finansowe uzyskane za jego pomocą

 • mogą być przeznaczone m.in. na:

 •  

 • - zakup nieruchomości,

 • - zakup, budowę oraz remont obiektów przemysłowych,

 • - zakup urządzeń (np. komputerów, pojazdów mechanicznych), maszyn produkcyjnych, bądź ich modernizację,

 • - zakup wartości niematerialnych (np. papierów wartościowych, koncesji, licencji, oprogramowania),

 • - budowę nowych bądź modernizację istniejących linii produkcyjnych.

finanse dla Ciebie
oferta wszystkich banków w jednym miejscu
 • Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt inwestycyjny to:

 

 • - Bilans i RZiS za 2019 rok oraz Bilans i RZiS za bieżący okres rozliczeniowy, 

 • - Umowa rejestrowa spółki,

 • - Biznesplan przeprowadzanej inwestycji,

 

lub

 

- Rozliczenie PIT za ubiegły rok podatkowy,

- Podsumowanie KPiR za okres bieżący,

- Biznesplan przeprowadzanej inwestycji,

 •  

szybkie kredyty gotówkowe
finansowanie

| PYTANIA DOTYCZĄCE

 KREDYTU POD KONTRAKT

finansowanie

przetargów

Okazje biznesowe często trafiają się niespodziewanie. Dlatego w ramach Kredytu Inwestycyjnego (zabezpieczonego) możesz otrzymać środki na inwestycje w majątek firmy, czyli m.in. na zakup nieruchomości, materiałów, sprzętu lub linii technologicznych. Jeśli zdecydujesz się wnioskować o kredyt inwestycyjny za naszym pośrednictwem, nie będziesz musiał przechodzić przez skomplikowane procedury.

 

...

 

| KREDYT POD KONTRAKT

| JESTEŚ ZAINTERESOWANY

KREDYTEM POD KONTRAKT?

Dla kogo Kredyt pod Kontrakt?

kredyt startup

Kredyt pod Kontrakt dedykowany jest dla:

 

- działalności gospodarczych oraz spółek istniejących na rynku minimum 12 miesięcy, które wygrały przetarg/podpisują lub podpisały kontrakt

- dla firm, które chcą przystąpić do przetargu,

- dla przedsiębiorców realizujących projekty (kontrakty handlowe) o relatywnie wysokim zaangażowaniu w porównaniu z posiadanymi środkami finansowymi.

- dla firm, które podpisały kontrakt umożliwiający zabezpieczenie banku np. na cesji kontraktu,

Z Kredytu Pod Kontrakt mogą skorzystać:

 

Firmy z minimum 12 miesięcznym okresem działalności. Forma prawna podmiotów starających się o kredyt pod kontrakt: działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka akcyjna. O kredyt mogą wnioskować firmy z sektora mikro, małych, średnich i dużych firm.

 

I. Skontaktuj się z nami:

 

- telefonicznie

- przez formularz kontaktowy

- osobiście w siedzibie naszej firmy

+48 787 566 662

kredyt na start kontakt

II. Wyślij Dokumenty:

 

- prześlij dokumenty finansowe: Bilans i RZiS za 2019 oraz 2020 r. lub rozliczenie PIT 2019 r. + KPiR za 2020 rok oraz draft umowy kontraktu na adres e-mail

wniosek kredytowy na start

Formularz

kredyt na start warszawa

Okopowa 56/216,

01-042 Warszawa

 Kredyt pod Kontrakt

III. Ciesz się tanim kredytem:

 

- Kredyt pod Kontrakt to optymalne finansowanie Twojej inwestycji.

 

 

kredyt na start dla firm
Start nowych firm
EUROFINANCE - Wiarygodny partner biznesowy!

 eurofinance@efce.pl

bez cesji

kontraktu

Finansowanie kontraktu i przetargów
Kredyt pod kontrakt
Imię i Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Godziny kontaktu:
Który produkt kredytowy:
Kwota finansowania:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662