szybki kredyt obrotowy dla firm warszawa

| KREDYT OBROTOWY

| KORZYŚCI KREDYTU OBROTOWEGO

| JAK WNIOSKOWAĆ

  KREDYT OBROTOWY

finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

KREDYT OBROTOWY

BEZ ZABEZPIECZEŃ - DO 3 MLN. ZŁ.

KREDYT GOTÓWKOWY

KONSOLIDACJA

KREDYT ELASTYCZNY

KREDYT OBROTOWY

Co możemy zrobić w 15 minut? Możemy wydać decyzję pozytywną na kredyt obrotowy do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych! Brzmi fantastycznie? Tak właśnie jest - proponujemy kredyt obrotowy do 3 mln. zł. 

 

Kredyt Obrotowy - do 3 mln. zł. dla małych firm bez zabezpieczeń rzeczowych na oprocentowaniu do 2,26% w skali roku.

 

Kredyt Obrotowy do 1 mln. zł. dla mikro firm, do 3 mln. zł. dla małych firm. Zabezpieczenie kredytu - Gwarancja BGK na 80% wartości kredytu. Chcesz dowiedzieć się o ofercie dla średnich i dużych firm? Skontaktuj się z nami.

Centrum Obsługi Klienta: +48 787 566 662

kredyt na oświadczenie

- Wysokie kwoty bez zabezpieczeń rzeczowych

dla mikro firm 1 mln. zł. dla małych firm do 3 mln. zł.

- Uproszczony proces kredytowy

szybka decyzja i minimum formalności

- Atrakcyjne warunki kredytu obrotowego

oprocentowanie do 2,26% w skali roku

- Minimum formalności i szybka wypłata kredytu

wypłata kredytu do 3 dni roboczych

tel. mobile: +48 787 566 662

e-mail: eurofinance@efce.pl

 formularz:

kredyty gotówkowe
Kredyt gotówkowy bez baz
kredyt na oświadczenie

OBROTOWY

kredyt gotówkowy warszawa

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO), proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 

Nota Prawna:
Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych, w tym Eurofinance zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.  (dalej zwany: Eurofinance) z siedzibą przy ul. Okopowej 56, 01-042 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem: 0000539990, numerem NIP: 7811905193; REGON: 360595023.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przezEurofinance w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Eurofinance tj.: banki, instytucje finansowe, pracownicy banków, pracownicy firmy Eurofinance, serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Eurofinance będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Eurofinance będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Eurofinance nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wniosek kredytowy | Kredyt Obrotowy

 

Złóż wniosek o kredyt obrotowy dla firm i rozwijaj biznes tak jak lubisz. Kredyt obrotowy dla firm to idealne narzędzie do podtrzymania płynności finansowej Państwa firmy. Proponujemy do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych.

 

Kredyt Obrotowy od Eurofinance to wysoka kwota finansowania, niskie oprocentowanie kredytu oraz błyskawiczna decyzja kredytowa. Swoim klientom, proponujemy proces uproszczony co w praktyce oznacza minimalny nakład formalności. Kredyt Obrotowy to nawet 3 mln. zł. bez zabezpieczenia. Kredyt Obrotowy to ocean możliwości dla firm i doskonały produkt podtrzymujący płynność finansową.
Złóż wstępny wniosek o Kredyt Obrotowy dla Firm.

| WYPEŁNIJ WNIOSEK

  KREDYT OBROTOWY

kredyt na oświadczenie
 • Maksymalny okres na jaki udzielany jest kredyt obrotowy to 36 miesięcy.

Kredyt gotówkowy
Finansowanie firm

 

Dla firmy z obrotami w granicach 28 mln. zł. rocznie, jesteśmy w stanie przedstawić ofertę na Kredyt Obrotowy do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych na oprocentowaniu w granicach 2,5% nominalnego w skali roku. Okres takiego kredytu wynosiłby 24 - 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Decyzję na taki kredyt otrzymamy w zaledwie 15 minut. Wypłata kredytu obrotowego na dedykowany rachunek bankowy zajmuje zazwyczaj do 3 dni roboczych. Oczywiście dla swoich klientów proponujemy proces uproszczony co w praktyce oznacza minimalny nakład formalności.

 

Dokumenty dla Spółki:

 

- Umowa Spółki,

- Bilans i RZiS za 2019 rok oraz dane finansowe za okres bieżący 2020 roku

 

Dokumenty dla Działalności:

 

- Rozliczenie PIT za 2019 rok,

- Bilans i RZiS za 2019 rok oraz dane finansowe za okres bieżący 2020 roku

 

pożyczka unijna
tarcza antykryzysowa
 •  

 • Kredyt Obrotowy możesz przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Kredyt Obrotowy możesz przeznaczyć

 • np. na koszty pracowników, zakup towarów i usług, koszty logistyczne związane z prowadzeniem działalności firmy np. na pokrycie kosztów za wynajem biura lub lokalu. Kredyt Obrotowy to produkt, który poprawia płynność finansową firm.

 •  
ZBP
KNF

Kredyt Obrotowy przyznawany jest zazwyczaj na 24 miesiące z możliwością przedłużenia. Niekiedy banki np. mBank może przyznać kredyt obrotowy na 36 miesięcy z możliwością przedłużenia kredytu na kolejne lata. Dlatego kredyt obrotowy zaliczany jest do zobowiązań krótkoterminowych.

Alior Bank
BNP Paribas
 • Jeżeli obroty roczne Twojej firmy nie przekraczają 5 mln. zł. to możesz liczyć na kredyt obrotowy w wysokości do 1 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych. Jeżeli obroty Twojej firmy przekraczają 5 mln. zł. i wynoszą np. 15 mln. zł. możesz liczyć od 1,5 mln. zł. do 2 mln. zł. w kredycie obrotowym bez zabezpieczeń rzeczowych. Natomiast jeżeli Twoja firma sięga obroty powyżej 15 mln. zł. i wynoszą np. 30 mln. zł. możesz

 • liczyć na 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych w procesie uproszczonym co w praktyce oznacza: decyzję kredytową w 15 minut i wypłatę środków do 3 dni roboczych.

Doradztwo kredytowe w Warszawie
finansowanie pozabankowe
 • Kredyt obrotowykredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe mogą być udostępnione zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym.

finanse dla Ciebie
oferta wszystkich banków w jednym miejscu
 • Za naszym pośrednictwem, klienci mają możliwość korzystać z tzw. procesu uproszczonego co w praktyce oznacza decyzję oddziałową.

 • Dzięki temu proponujemy minimalny nakład formalności oraz błyskawiczną decyzję kredytową. Samą decyzję na kredyt obrotowy uzyskamy

 • w przeciągu 15 minut od złożenia zapytania kredytowego natomiast wypłata takiego finansowania to max. do 3 dni roboczych. Abyśmy mogli wnioskować o kredyt obrotowy potrzebujemy:

 •  

Dokumenty finansowe od Spółki z o.o.

 

-umowa spółki

- bilans i rzis za okres 2019 rok oraz 2020 rok

 

Dokumenty finansowe od działalności gospodarczej:

 

-rozliczenie PIT za 2019 rok,

- podsumowanie KPiR za okres bieżący lub Bilans i RZiS za 2019 i za okres bieżący

szybkie kredyty gotówkowe
finansowanie

| PYTANIA DOTYCZĄCE

 KREDYTU OBROTOWEGO

do 3 mln. zł.

do 2,26%

Doskonale wiesz jakie są potrzeby Twojej firmy, a my w Eurofinance dobrze wiemy jak spełnić Twoje oczekiwania. Dlatego z myślą o polskich przedsiębiorcach, proponujemy wyselekcjonowane produkty kredytowe na niskim oprocentowaniu i atrakcyjnych warunkach cenowych. Prezentujemy kredyt w rachunku bieżącym do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych - decyzja kredytowa to tylko 15 minut bez zbędnych formalności. Wypłata kredytu następuje do 3 dni roboczych.

...

 

| KREDYT OBROTOWY

| JESTEŚ ZAINTERESOWANY

KREDYTEM OBROTOWYM?

Dla kogo Kredyt Obrotowy?

kredyt startup

Kredyt Obrotowy dedykowany jest dla:

 

- działalności gospodarczych oraz spółek istniejących na rynku minimum 12 miesięcy: do 1 mln. zł. bez zabezpieczeń dla mikro firm, lub do 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych dla małych firm

- dla firm, które chcą poprawić swoją płynność finansową

- dla firm, które cenią sobie czas, a przy tym chcą wnioskować o kredyt zewnętrzny na atrakcyjnych warunkach finansowych

- dla firm, które nie lubią zbędnych formalności, a w ich branży zorganizowane działanie i szybka reakcja to podstawa

 

Z Kredytu Obrotowego mogą skorzystać:

 

Firmy z minimum 12 miesięcznym okresem działalności. Forma prawna podmiotów starających się o kredyt obrotowy: działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa. Kredyt Obrotowy w wysokości do 1 mln. zł. bez zabezpieczeń mogą uzyskać firmy z segmentu mikro, natomiast do 3 mln. zł. w kredycie obrotowym bez zabezpieczeń rzeczowych mogą uzyskać firmy z sektora małych firm.

 

I. Skontaktuj się z nami:

 

- telefonicznie

- przez formularz kontaktowy

- osobiście w siedzibie naszej firmy

+48 787 566 662

kredyt na start kontakt

II. Wyślij Dokumenty:

 

- prześlij dokumenty finansowe: Bilans i RZiS za 2019 oraz 2020 r. lub rozliczenie PIT 2019 r. + KPiR za 2020 r. na poniższy adres e-mail

wniosek kredytowy na start

Formularz

kredyt na start warszawa

Okopowa 56/216,

01-042 Warszawa

 Kredyt Obrotowy

III. Ciesz się tanim kredytem:

 

- Kredyt Obrotowy to nawet 3 mln. zł. bez zabezpieczeń rzeczowych na oprocentowaniu do 2,26% w skali roku.

 

 

kredyt na start dla firm
Start nowych firm
EUROFINANCE - Wiarygodny partner biznesowy!

 eurofinance@efce.pl

do 3 mln. zł.

bez zabezpieczeń

kredyt w rachunku bieżącym
kredyt w koncie bez zabezpieczeń
Imię i Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Godziny kontaktu:
Który produkt kredytowy:
Kwota finansowania:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662