Kredyt inwestycyjny dla Firm

| KREDYT INWESTYCYJNY

| KORZYŚCI KREDYTU INWESTYCYJNEGO

| JAK WNIOSKOWAĆ

  KREDYT INWESTYCYJNY

finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

KREDYT INWESTYCYJNY

DO 90% WARTOŚCI CAŁEJ INWESTYCJI.

KREDYT GOTÓWKOWY

KONSOLIDACJA

KREDYT ELASTYCZNY

KREDYT OBROTOWY

Efektywne źródło finansowania wydatków inwestycyjnych Twojej firmy. Jest to długoterminowy kredyt z możliwością karencji w spłacie na pokrycie wydatków związanych m.in. z powiększeniem aktywów trwałych.

 

Kredyt Inwestycyjny - do 90% wartości całej inwestycji z marżą w wysokośc

0,8% oraz optymalnym okresem finansowania do 20 lat.

 

Kredyt Inwestycyjny oferowany od Eurofinance to pewne i tanie środki finansowe, które pomogą w realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Kredyt inwestycyjny dostępny jest w kilku walutach.

Centrum Obsługi Klienta: +48 787 566 662

kredyt na oświadczenie

- Wysokie kwoty finansowania

nawet do 90% wartości całej inwestycji

- Optymalny okres finansowania

kredyt inwestycyjny na okres do 20 lat

- Atrakcyjne warunki cenowe kredytu

marża kredytu już od 0,8%

- Kredyt przyjazny dla klientów

możliwa karencja w spłacie aż do 36 miesięcy

tel. mobile: +48 787 566 662

e-mail: eurofinance@efce.pl

 formularz:

niska marża kredytu
tani kredyt inwestycyjny
szybki kredyt inwestycyjny

INWESTYCYJNY

tani kredyt inwestycyjny

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO), proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 

Nota Prawna:
Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych, w tym Eurofinance zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.  (dalej zwany: Eurofinance) z siedzibą przy ul. Okopowej 56, 01-042 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem: 0000539990, numerem NIP: 7811905193; REGON: 360595023.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przezEurofinance w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Eurofinance tj.: banki, instytucje finansowe, pracownicy banków, pracownicy firmy Eurofinance, serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Eurofinance będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Eurofinance będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Eurofinance nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wniosek kredytowy | Kredyt Inwestycyjny

 

Złóż wniosek o kredyt inwestycyjny i już teraz zrealizuj zamierzone cele biznesowe. Kredytem inwestycyjnym możemy finansować: zakup nieruchomości na rynku wtórnym i pierwotnym, budowę, modernizację i remont, refinansowanie innego kredytu inwestycyjnego lub udokumentowanych nakładów finansowych

 

Kredyt Inwestycyjny od Eurofinance to przede wszystkim atrakcyjne warunki cenowe takiego finansowania. Dzięki współpracy z departamentem decyzyjnym, jesteśmy w stanie zaproponować bezkonkurencyjne warunki.
Złóż wstępny wniosek o Kredyt Inwestycyjny dla Firm.

| WYPEŁNIJ WNIOSEK

  KREDYT INWESTYCYJNY

kredyt na oświadczenie
 • Przy kredycie inwestycyjnym możemy wnioskować o karencję w spłacie nawet na 36 miesięcy.

Kredyt gotówkowy
Finansowanie firm

Tak podczas finansowania Kredytem Inwestycyjnym, pokrywamy również podatek VAT.

pożyczka unijna
tarcza antykryzysowa
 •  

 • Składając wniosek o kredyt inwestycyjny, Twoja firma powinna dysponować minimalnym wkładem własnym na poziomie 10% wartości inwestycji. Finansujemy 90% kosztów Twojej inwestycji, kredytem inwestycyjnym.

ZBP
KNF

Kredyt Inwestycyjny za naszym pośrednictwem, przyznawany jest nawet na 20 lat z możliwością karencji w spłacie na 36 miesięcy.

Alior Bank
BNP Paribas
 • Proces kredytowy związany z kredytem inwestycyjnym trwa od 5 do 10 dni roboczych. Bank w tym czasie ocenia biznes plan, weryfikuje dokumenty finansowe firmy, akceptuje wkład własny (niezależnie czy zostanie wniesiony w formie pieniężnej, czy został już poczyniony podczas prac związanych np. z adaptacją lokalu/nieruchomości) oraz wydaje decyzję kredytową.

Doradztwo kredytowe w Warszawie
finansowanie pozabankowe
 • Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego może przybierać różną formę. Środki finansowe uzyskane za jego pomocą

 • mogą być przeznaczone m.in. na:

 •  

 • - zakup nieruchomości,

 • - zakup, budowę oraz remont obiektów przemysłowych,

 • - zakup urządzeń (np. komputerów, pojazdów mechanicznych), maszyn produkcyjnych, bądź ich modernizację,

 • - zakup wartości niematerialnych (np. papierów wartościowych, koncesji, licencji, oprogramowania),

 • - budowę nowych bądź modernizację istniejących linii produkcyjnych.

finanse dla Ciebie
oferta wszystkich banków w jednym miejscu
 • Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt inwestycyjny to:

 

 • - Bilans i RZiS za 2019 rok oraz Bilans i RZiS za bieżący okres rozliczeniowy, 

 • - Umowa rejestrowa spółki,

 • - Biznesplan przeprowadzanej inwestycji,

 

lub

 

- Rozliczenie PIT za ubiegły rok podatkowy,

- Podsumowanie KPiR za okres bieżący,

- Biznesplan przeprowadzanej inwestycji,

 •  

szybkie kredyty gotówkowe
finansowanie

| PYTANIA DOTYCZĄCE

 KREDYTU INWESTYCYJNEGO

marża

już od 0,8%

Okazje biznesowe często trafiają się niespodziewanie. Dlatego w ramach Kredytu Inwestycyjnego (zabezpieczonego) możesz otrzymać środki na inwestycje w majątek firmy, czyli m.in. na zakup nieruchomości, materiałów, sprzętu lub linii technologicznych. Jeśli zdecydujesz się wnioskować o kredyt inwestycyjny za naszym pośrednictwem, nie będziesz musiał przechodzić przez skomplikowane procedury.

 

...

 

| KREDYT INWESTYCYJNY

| JESTEŚ ZAINTERESOWANY

KREDYTEM INWESTYCYJNYM?

Dla kogo Kredyt Inwestycyjny?

kredyt startup

Kredyt Inwestycyjny dedykowany jest dla:

 

- działalności gospodarczych oraz spółek istniejących na rynku minimum 12 miesięcy, które posiadają wkład własny w postaci 10% wartości inwestycji lub poniosły w tym zakresie udokumentowane koszta

- dla firm, które chcą powiększyć aktywa trwałe

- dla firm, które cenią sobie czas, a przy tym chcą wnioskować o kredyt zewnętrzny na atrakcyjnych warunkach finansowych

- dla firm, które posiadają droższy kredyt inwestycyjny i chcą go refinansować na atrakcyjnych warunkach cenowych

 

Z Kredytu Inwestycyjnego mogą skorzystać:

 

Firmy z minimum 12 miesięcznym okresem działalności. Forma prawna podmiotów starających się o kredyt: działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka akcyjna. O kredyt mogą wnioskować firmy z sektora mikro, małych, średnich i dużych firm. Firmy, które chcą wnioskować o tego typu finansowanie powinny posiadać minimum

10% wartości inwestycji.

 

I. Skontaktuj się z nami:

 

- telefonicznie

- przez formularz kontaktowy

- osobiście w siedzibie naszej firmy

+48 787 566 662

kredyt na start kontakt

II. Wyślij Dokumenty:

 

- prześlij dokumenty finansowe: Bilans i RZiS za 2019 oraz 2020 r. lub rozliczenie PIT 2019 r. + KPiR za 2020 rok oraz biznesplan + operat szacunkowy na poniższy adres e-mail

wniosek kredytowy na start

Formularz

kredyt na start warszawa

Okopowa 56/216,

01-042 Warszawa

 Kredyt Inwestycyjny

III. Ciesz się tanim kredytem:

 

- Kredyt Inwestycyjny od Eurofinance to marża na poziomie 0,8%.

 

 

kredyt na start dla firm
Start nowych firm
EUROFINANCE - Wiarygodny partner biznesowy!

 eurofinance@efce.pl

karencja w spłacie

nawet do 36 msc.

Sfinansujemy Twój VAT
Imię i Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Godziny kontaktu:
Który produkt kredytowy:
Kwota finansowania:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662