Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że Idea Bank stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego też wszczął dwa postępowania wobec instytucji finansowej.

 

 

Jedno z postępowań dotyczy podejrzenia "stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w związku z oferowaniem możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte" - podał bank w oficjalnym komunikacie, do którego dotarł PAP.

 

 

Drugie postępowanie natomiast ma również związek ze stosowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W tym przypadku chodzi o prezentowanie informacji o możliwości nabycia (i tym samym proponowania ich konsumentom) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, reprezentowane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

 

 

Postępowania UOKiK mogą zakończyć się decyzjami, które uznają powyższe praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów - podano w komunikacie. Urząd może tym samym nakazać Idea Bankowi zaniechanie ich stosowania. Ponadto prezes UOKiK może zobowiązać przedsiębiorcę do zapobieżenia naruszeniom poprzez wykonanie lub zaniechanie określonych działań.

 

 

"Emitent wskazuje, że na tym etapie postępowania nie podziela argumentacji UOKiK oraz nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować" - podaje Idea Bank w komunikacie cytowanym przez PAP."Emitent nie wyklucza, iż w przyszłości niekorzystne dla Emitenta rozstrzygnięcia UOKIK kończące Postępowania, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta, jednak na obecnym etapie nie jest możliwe prognozowanie w tym zakresie jakichkolwiek kwot" - tłumaczy instytucja finansowa.

 

 

Co dalej z Idea Bankiem? Jak będzie kształtował się rok 2020 dla dziecka Leszka Czarneckiego? Czy klienci Idea Banku powinni obawiać się sytuacji panującej wokół Idea Banku? Czy sytuacja Idea Banku jest zależna od rządów Prawa i Sprawiedliwości?

 

Poniżej informacje z grudnia 2019 roku odnośnie nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych

Idea Banku

 

Idea Bank otrzymał wyniki kontroli podatkowej, w której organ kontroli celno-skarbowej określił na 26,9 mln zł kwotę różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym, wykazanym w zeznaniu podatkowym za 2016 rok przez podatkową grupę kapitałową Idea Bank, a podatkiem należnym - poinformował bank w komunikacie.

"Wedle stanowiska organu, zmianie powinna ulec kwota przychodów, dochodów oraz strat, które zostały przekazane do PGK Idea Bank przez poszczególne podmioty tworzące PGK Idea Bank, a które to kwoty stanowią podstawę sporządzenia deklaracji CIT-8A. W konsekwencji zmianie powinno ulec rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych PGK Idea Bank za rok 2016" - napisano w komunikacie.

"Kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł" - dodano.

 

 

Radosław Kozłowski, dyrektor Departamentu Controllingu i Informacji Zarządczej Idea Banku poinformował PAP Biznes, że według organu kontroli celno-skarbowej kwota podatku za 2016 rok powinna być o 26,9 mln zł wyższa.

Idea Bank podał w komunikacie, że przysługuje mu prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej, a zakończona kontrola może przekształcić się w postępowanie podatkowe.

"Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości wyniki kontroli, przy niekorzystnym dla emitenta rozstrzygnięciu, mogą mieć wpływ na wyniki emitenta. Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymane wyniki kontroli oraz będzie informować na bieżąco o

podjętych działaniach, podejmowanych w niniejszej sprawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami"

 

 

Idea Bank ma kłopoty. UOKiK wszczął postępowanie.

13 stycznia 2020
Idea Bank i jego kłopoty czyli ciąg dalszy walki Czarneckiego z PIS

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl