gwarancja kredytu bgk
finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

 

Co to jest gwarancja z dotacją?

 

Gwarancja z dotacją to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu,które dodatkowo pozwala przedsiębiorcy na otrzymanie zwrotu znacznej części zapłaconych odsetek od kredytu objętego gwarancją. Dotacja na spłatę odsetek może objąć maksymalnie okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu. Jest wyliczana jako określony procent wypłaconej kwoty kapitału kredytu za każdy rok okresu kredytowania objętego dopłatą.

 

 

Kto możeskorzystać z gwarancji Biznesmax?

 

Z Gwarancji Biznesmax od Banku BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z potencjałem innowacyjnym, którzy potrzebują zabezpieczyć spłatę kredytu przeznaczonego na realizację projektu inwestycyjnego w tym na realizację inwestycji z efektem ekologicznym.

 

 

Warunki gwarancji Biznesmax:

 

prowizja za udzielenie gwarancji - 0 zł. prowizji

maksymalna kwota gwarancji - 2,5 mln. Euro

zakres gwarancji: do 80% wartości kredytu

okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem wynikającym z pomocy publicznej

zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco przedsiębiorcy

 

 

Warunki otrzymania dotacji w formie dopłaty do odsetek:„

 

projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego;„ kredyt objęty gwarancją Biznesmax został wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego;„ nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień złożenia wniosku o dopłatę był w sytuacji regularnej. Stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielanych do 31.12.2021 r. – 5% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat. Stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielonych od 01.01.2022 – 3,33% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat (stawka może ulec zmianie w zależności od dostępnych środków).

 

 

Przykład korzyści płynących z gwarancji Biznesmax:

 

3 750 000.00 zł. -  kwota udzielonego kredytu przez Bank finansujący

3 000 000.00 zł. - kwota gwarancji biznesmax

45 000.00 zł. - korzyści finansowe w postaci braku prowizji w porównaniu z gwarancją De minimis BGK

562 500.00 zł. - kwota dopłaty do odsetek kredytu za 3 lata finansowania przy zastosowaniu 5% stopy rocznej.

 

 

 

Gwarancja Biznesmax od Banku BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)

30 września 2020

wróć

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662