TSUE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję ws. polskiej sprawy frankowej. Wyrok, który zapadł dnia 3 października 2019 roku jest korzystny dla klientów, którzy zaciągnęli zobowiązanie kredytowe w walucie szwajcarskiej - polskie sądy mogą unieważniać umowy kredytowe, ale powinny kierować się interesem klienta.

 

TSUE uznał, że można unieważnić całą umowę, jeżeli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. Głównym wskazaniem dla podjęcia przed Sąd takiej decyzji powinien być interes kredytobiorcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał w sposób jednoznaczny, że w sytuacji gdy usunięcie "nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie (…) prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów”.

 

Z drugiej jednak strony TSUE stwierdził, że polskie przepisy prawne nie pozwalają na uzupełnienie luk w umowie po wykreśleniu nielegalnych klauzul. Umowa po usunięciu wspomnianych wyżej fragmentów będzie wciąż obowiązywać obowiązywać tylko w sytuacji, gdy będzie to prawnie możliwe. Stąd TSUE wskazał, że polskie sądy mogą unieważniać umowy, gdy okazałoby się, że koniecznym byłoby stosowanie stopy LIBOR dla kwoty złotowej po usunięciu klauzuli indeksacyjnej.

 

Orzeczenie TSUE jest efektem pytań skierowanych do Luksemburga przez polski sąd, który rozpatrywał sprawę wytoczoną bankowi Raiffeisen przez Państwa Dziubaków. Zaciągnęli oni w 2008 r. kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego. Małżeństwo przekonuje, że bank w umowie zapisał niedozwoloną klauzulę indeksacyjną.

 

Wątpliwości sędziego wzbudziły możliwe skutki unieważnienia klauzuli indeksacyjnej. W efekcie mogłoby dojść do sytuacji, w której kredytobiorcy zyskaliby możliwość spłacania kredytu w złotówkach, ale ze stopą procentową LIBOR lub kredyt mógłby być natychmiast anulowany. Stopa procentowa Libor jest obecnie ujemna, podczas gdy kredytobiorcy złotowi muszą stosować wciąż dodatni Wibor.

 

Z tego względu sędzia pytał m.in., czy możliwe jest zastąpienie nieuczciwej klauzuli inną zgodną z prawem w sytuacji, gdy unieważnienie całej umowy będzie niekorzystne dla klienta oraz czy możliwe będzie utrzymanie umowy w sytuacji, gdy usunięcie nieuczciwych klauzul doprowadzi do sytuacji, w której zupełnie zmieni się efekt zawartej umowy.

 

Jeszcze przed wydaniem orzeczenia, swoją opinię wygłosił rzecznik generalny TSUE Giovanni Pitruzzella. W jego ocenie "umowa nie może upaść wbrew interesowi klienta" i to konsument wskazuje co jest jego interesem. Stwierdził także, to po usunięciu nielegalnych klauzul umowa może trwać niezależnie od tego, czy strony były gotowe zawrzeć umowę na takich właśnie warunkach.

 

 

Co musisz wiedzieć po wyroku TSUE?

 

1. Polskie sądy mogą unieważniać umowy kredytowe, ale powinny kierować się interesem klienta

 

2. Polskie przepisy nie pozwalają na uzupełnienie luk w umowie po wykreśleniu nielegalnych klauzul

 

3. Wyrok TSUE dotyczy tylko konkretnego kredytu, ale jest drogowskazem dla sądów analizujących inne podobne umowy

 

4. Wyrok TSUE nie zaszkodził złotemu. Wręcz przeciwnie, kursy głównych walut poszły w dół

 

5. Wyrok TSUE nie wywołał paniki na giełdzie i wielkiego zjazdu akcji banków

 

6. Wyrok TSUE może oznaczać falę nowych wniosków do sądów i ich zakorkowanie

 

7. Wyrok TSUE może skutkować trudniejszym dostępem do kredytów

 

8. Wyrok TSUE może skutkować gorszą ofertą dla oszczędzających

 

9. Wyrok TSUE może skutkować wyższymi kosztami usług bankowych

 

10. Wyrok TSUE może oznaczać problemy dla kilku banków, które będą wymagać pomocy państwa

 

 

 

Decyzja TSUE w sprawie Frankowiczów.

03 października 2019
kredyty we frankach szwajcarskich

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl