BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to „magazyn” danych o historiach kredytowych klientów. W BIK można znaleźć informacje pochodzące z banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm pożyczkowych. Należy pamiętać, że BIK gromadzi zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne.

BIK to tajemniczo brzmiący skrót, który często przewija się przy okazji debaty o kredytach i pożyczkach. Czym jest rejestr BIK? Dlaczego warto wiedzieć, na jakiej zasadzie funkcjonuje? Kto trafia do BIK? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania!

 

 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

 

BIK jest narzędziem, które koncentruje, przechowuje oraz, jeżeli jest to uzasadnione prawnie, przekazuję wiedzę dotyczącą historii kredytowych konsumentów. W praktyce więc BIK stanowi „składowisko” historii kredytowych poszczególnych klientów. Dlaczego jest to tak istotne? Instytucja finansowa, do której się zgłaszamy, musi wiedzieć, w jaki sposób traktujemy podobne zobowiązania. W związku z tym, historia kredytowa stanowi jeden z czynników, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji i może zaważyć na tym, że kredyt, pożyczka itp. zostaną nam przyznane lub nasz wniosek będzie odrzucony. BIK – zdolność kredytowa: czy istnieją jakieś powiązania? Historia kredytowa i zdolność kredytowa to dwa zupełnie różne pojęcia, o czym często zapominamy. Owszem, oba czynniki są istotne, ale dane posiadane przez BIK dotyczą tylko historii kredytowej określonej osoby. W takim razie, czy za niezapłacony mandat można trafić do BIK? Nie!

 

 

Kiedy trafia się do BIK?

 

To pytanie pada bardzo często! Kiedy bank podaje do BIK? Wbrew czasem pojawiającym się opiniom, do BIK nie trafiamy w momencie, w którym nie spłacamy regularnie swoich zobowiązań. Wręcz przeciwnie! Kiedy dozwolone podmioty wpisują do BIK? W Biurze Informacji Kredytowej „magazynowane” są dane nie tylko o kredytach czy pożyczkach, które zostały zaciągnięte, ale również o kredytach odnawialnych, debetach itp. Dzięki BIK, banki lub inne uprawnione do tego podmioty wiedzą, że w przeszłości klient spłacał kredyt gotówkowy na określoną kwotę, obecnie natomiast reguluje kredyt hipoteczny, ale nie tylko! Duże znaczenie ma również scoring BIK, czyli ocena punktowa. Jak zostało już wspomniane, BIK prezentuje również historię kredytową, a więc można w nim znaleźć dane przedstawiające regularność uiszczania należności. W praktyce BIK pokazuje zarówno, że poszczególne zobowiązania spłacano terminowo, jak również, że obecne były w tej materii opóźnienia.

 

 

Skąd pobrać raport BIK??

 

Raport BIK można pobrać na trzy najbardziej znane sposoby. Osobiście w siedzibie Biura Informacji Kredytowej S.A., która znajduje się na ulicy: Postępu 17A w Warszawie, raport BIK można wygenerować poprzez zarejestrowanie się na stronie: www.bik.pl. Zakładając konto, jesteśmy w stanie w bardzo szybki i wygodny sposób wygenerować i pobrać raport BIK. Rejestracja i wygenerowanie raportu jest intuicyjne. Musimy przejść przez 3 kolejne etapy co zajmuje przysłowiowe pięć minut, a na koniec opłacić kwotę rejestracyjną z własnego konta bankowego, potwierdzającego dane wpisane w rejestracji. Przelew opiewa na kwotę 1 zł. Raport Kredytowy, można pobrać również za pośrednictwem konta bankowego w PKO BP. Pobranie raportu kredytowego BIK kosztuje: dla osoby prywatnej - jeden raport 39 zł., a pakiet 12 raportów kosztuje 99 zł.

 

 

BIK – informacja ustawowa

 

BIK: sprawdzenie zadłużenia – czy to możliwe? Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Biuro Informacji Kredytowej proponuje możliwość przygotowania specjalnych raportów, dzięki którym będziemy mogli przeanalizować przechowywane o nas dane. Warto też pamiętać o istnieniu Informacji Ustawowej BIK. Jesteśmy uprawnieni do tego, by co sześć miesięcy, po złożeniu wymaganego wniosku, otrzymać taką informację z BIK, całkowicie za darmo. Co znajdziemy w Informacji Ustawowej, którą przygotowuje Biuro Informacji Kredytowej? Między innymi, nasze dane osobowe.

Podsumujmy: BIK – u nie należy się bać! Po pierwsze, jeśli terminowo uiszczane są wszystkie należności, BIK o tym wie i przekaże te dane bankowi, jeśli klient będziemy starał się o kredyt, co może zwiększyć szansę na pozytywną decyzję. Po drugie, informacja z BIK umożliwia również śledzenie i kontrolowanie posiadanych zobowiązań, dzięki czemu możemy łatwiej budować własną historię kredytową i przede wszystkim, zareagować, jeśli ktoś wyłudził na nasze konto kredyt.

 

 

 

Co to jest raport BIK?

18 lutego 2020
Biuro informacji kredytowej postępu 17a

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl