kredyt obrotowy dla działalności gospodarczych
finansowanie firm oraz kredyty gotówkowe
niezależni doradcy kredytowi

WNIOSEK KREDYTOWY

Centrum Obsługi Klienta +48 787 566 662

Eurofinance to doradztwo kredytowe na najwyższym poziomie

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)

 

 

To przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187). Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 

1. Bankom informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli.

 

2. Innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 

3. Instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego.

 

Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, przez które należy rozumieć kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity oraz poręczenia kredytów.

Dane z BIK są wykorzystywane przez instytucje sektora finansowego do zarządzania ryzykiem kredytowym, ograniczania ryzyka wyłudzeń  kredytów i monitorowania zadłużenia. W głównej mierze służą do potwierdzenia wiarygodności finansowej konsumenta bądź przedsiębiorcy ubiegającego się o finansowanie.

 

 

Skąd pobrać raport BIK?

 

Raport BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEj - BIK S.A. można pobrać bezpośrednio: przy ul. Postępu 17A

lub przez internet na stronie internetowej: www.bik.pl

Filmik instruktażowy: https://youtu.be/6eMvOzJstQE

 

 

Jak długo dane są przetwarzane w BIK?

 

Dane są przetwarzane w BIK przez okres spłaty zobowiązania. Po wygaśnięciu zobowiązania dane przetwarzane są dla celów analizy ryzyka kredytowego, w przypadku wyrażenia zgody. Wycofanie zgody możliwe jest w dowolnym momencie w instytucji, w której zgoda została wyrażona.Po wygaśnięciu zobowiązania dane mogą być przetwarzane również bez zgody Klienta jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: - wystąpiły opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni, - upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania przez Bank o zamiarze przetwarzania danach bez zgody, a zobowiązanie nie zostało w tym czasie uregulowane.

 

Co to jest BIK i jak go znaleźć?

18 września 2019

wróć

© 2020 EUROFINANCE GROUP POLAND ul. Okopowa 56 lok. 216, 01-042 Warszawa, e-mail: eurofinance@efce.pl, tel. mobile: +48 787 566 662

Centrum Obsługi Klienta

Eurofinance Group Poland

 

tel: +22 428 37 70

 

Centrum obsługi klienta jest czynne od poniedziałku

do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Opłata za połączenie według taryfy operatora.

© EUROFINANCE GROUP POLAND

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

 

link do facebooka
logowanie do konta google
logowanie do linkedin
logowanie do youtube

e-mail office: eurofinance@efce.pl

tel: +22 428 37 70

mobile: +48 787 566 662