Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)

 

 

To przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187). Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 

1. Bankom informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli.

 

2. Innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 

3. Instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego.

 

Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, przez które należy rozumieć kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity oraz poręczenia kredytów.

Dane z BIK są wykorzystywane przez instytucje sektora finansowego do zarządzania ryzykiem kredytowym, ograniczania ryzyka wyłudzeń  kredytów i monitorowania zadłużenia. W głównej mierze służą do potwierdzenia wiarygodności finansowej konsumenta bądź przedsiębiorcy ubiegającego się o finansowanie.

 

 

Skąd pobrać raport BIK?

 

Raport BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEj - BIK S.A. można pobrać bezpośrednio: przy ul. Postępu 17A

lub przez internet na stronie internetowej: www.bik.pl

 

 

 

Jak długo dane są przetwarzane w BIK?

 

Dane są przetwarzane w BIK przez okres spłaty zobowiązania. Po wygaśnięciu zobowiązania dane przetwarzane są dla celów analizy ryzyka kredytowego, w przypadku wyrażenia zgody. Wycofanie zgody możliwe jest w dowolnym momencie w instytucji, w której zgoda została wyrażona.Po wygaśnięciu zobowiązania dane mogą być przetwarzane również bez zgody Klienta jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: - wystąpiły opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni, - upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania przez Bank o zamiarze przetwarzania danach bez zgody, a zobowiązanie nie zostało w tym czasie uregulowane.

 

 

Co to jest BIK?

18 września 2019
Biuro informacji kredytowej.

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl