Banki spodziewają się mniejszego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi i większego popytu na kredyty konsumpcyjne - wynika z ankiety przeprowadzonej przez NBP. W obu przypadkach może być trudniej pożyczyć pieniądze.

 

 

Narodowy Bank Polski opublikował raport o sytuacji na rynku kredytowym. W ankiecie zapytał przedstawicieli banków o prognozy sytuacji w czwartym kwartale 2019 roku. Wyniki nie są zbyt optymistyczne dla klientów zainteresowanych kredytem.

 

 

"Na czwarty kwartał 2019 banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i spadek popytu" - czytamy w raporcie. To oznacza, że mimo mniejszego zainteresowania klientów możliwe jest bardziej restrykcyjne badanie czy mają oni zdolność do późniejszej spłaty zobowiązań. Tym samym trudniej będzie pożyczyć pieniądze.

 

 

Dotyczy to nie tylko kredytów mieszkaniowych. O zaostrzeniu polityki kredytowej jest mowa także w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Tu jednak dalej nie powinno brakować chętnych. Popyt powinien być nieznacznie większy. Dlaczego banki będą dokładniej sprawdzać wypłacalność klientów? Z ankiety wynika, że banki, które zaostrzyły politykę kredytową w trzecim kwartale, uzasadniały to możliwością pogorszenia się bieżącej lub oczekiwanej sytuacji: banku i całej gospodarki oraz podniesieniem się ryzyka w niektórych branżach i wzrostem udziału kredytów zagrożonych niespłaceniem.

 

 

Co z warunkami kredytów takimi jak oprocentowanie? Wszystko wskazuje na to, że nie pogorszą się, tak jak miało to miejsce w trzecim kwartale. A przynajmniej przy kredytach mieszkaniowych. Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów, jednak nie zmieniły istotnie warunków kredytowych.

Nieco inaczej było ostatnio z kredytami konsumpcyjnymi. Większość banków zwiększyło marżę kredytową, a pojedyncze instytucje zwiększyły pozaodsetkowe koszty kredytu i skróciły okres kredytowania. Warto jednak odnotować, że pojedyncze banki złagodziły warunki nieujęte w ankiecie, m.in. zmniejszyły wymogi dokumentacyjne.

 

 

Ankieta została przeprowadzona na początku października wśród 24 banków, których łączny udział w rynku (według należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego) wynosi około 87 proc.

 

 

zaostrzona polityka kredytowa

 

Banki planują zaostrzyć politykę kredytową.

06 listopada 2019

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 515 695 095

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 515 695 095

 

e-mail: eurofinance@efce.pl