Banki spodziewają się mniejszego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi i większego popytu na kredyty konsumpcyjne - wynika z ankiety przeprowadzonej przez NBP. W obu przypadkach może być trudniej pożyczyć pieniądze.

 

 

Narodowy Bank Polski opublikował raport o sytuacji na rynku kredytowym. W ankiecie zapytał przedstawicieli banków o prognozy sytuacji w czwartym kwartale 2019 roku. Wyniki nie są zbyt optymistyczne dla klientów zainteresowanych kredytem.

 

 

"Na czwarty kwartał 2019 banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i spadek popytu" - czytamy w raporcie. To oznacza, że mimo mniejszego zainteresowania klientów możliwe jest bardziej restrykcyjne badanie czy mają oni zdolność do późniejszej spłaty zobowiązań. Tym samym trudniej będzie pożyczyć pieniądze.

 

 

Dotyczy to nie tylko kredytów mieszkaniowych. O zaostrzeniu polityki kredytowej jest mowa także w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Tu jednak dalej nie powinno brakować chętnych. Popyt powinien być nieznacznie większy. Dlaczego banki będą dokładniej sprawdzać wypłacalność klientów? Z ankiety wynika, że banki, które zaostrzyły politykę kredytową w trzecim kwartale, uzasadniały to możliwością pogorszenia się bieżącej lub oczekiwanej sytuacji: banku i całej gospodarki oraz podniesieniem się ryzyka w niektórych branżach i wzrostem udziału kredytów zagrożonych niespłaceniem.

 

 

Co z warunkami kredytów takimi jak oprocentowanie? Wszystko wskazuje na to, że nie pogorszą się, tak jak miało to miejsce w trzecim kwartale. A przynajmniej przy kredytach mieszkaniowych. Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów, jednak nie zmieniły istotnie warunków kredytowych.

Nieco inaczej było ostatnio z kredytami konsumpcyjnymi. Większość banków zwiększyło marżę kredytową, a pojedyncze instytucje zwiększyły pozaodsetkowe koszty kredytu i skróciły okres kredytowania. Warto jednak odnotować, że pojedyncze banki złagodziły warunki nieujęte w ankiecie, m.in. zmniejszyły wymogi dokumentacyjne.

 

 

Ankieta została przeprowadzona na początku października wśród 24 banków, których łączny udział w rynku (według należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego) wynosi około 87 proc.

 

 

zaostrzona polityka kredytowa

 

Banki planują zaostrzyć politykę kredytową.

06 listopada 2019
pko bank polski wspiera ekstraklasę główny sponsor ekstraklasy w piłce nożnej

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl