Po uzyskaniu wymaganych zgód Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu banków oraz Komisji Nadzoru Finansowego Bank Millennium zakończył kolejny etap integracji z Euro Bankiem. Wpis fuzji prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym oznacza, że ​​banki zostały formalnie połączone.

 

– W dniu dzisiejszym Bank Millennium przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Euro Banku. Od tego momentu, mimo czasowego funkcjonowania pod dwiema markami, jesteśmy jedną firmą, a pracownicy Euro Banku stają się pracownikami Banku Millennium. Połączony bank, z centralami w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku, posiadający 606 oddziałów własnych i ponad 230 franczyzowych jest teraz silniejszy i jeszcze bardziej konkurencyjny – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. – Dzięki połączeniu z Euro Bankiem oraz utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego, bank ugruntuje swoją siódmą pozycję w sektorze bankowym, nastąpi też znaczna poprawa marży odsetkowej. Przewidywane synergie pozwolą na realizację celów strategicznych i umożliwią, w okresie 1-2 lat, osiągnięcie celu rocznego zysku netto w wysokości 1 mld zł.

 

 

Zmiana właścicielska nie wymaga od klientów Euro Banku ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Połączony bank automatycznie staje się stroną wszystkich umów z klientami Euro Banku. Wszystkie nowe umowy są od dziś podpisywane w imieniu Banku Millennium.

Dzięki połączeniu Bank Millennium zaproponuje obecnym i nowym klientom jeszcze lepszą obsługę, szerszą  ofertę i kolejne innowacyjne rozwiązania. Klientom Euro Banku udostępni nowoczesny system bankowości internetowej i aplikację mobilną, a rozpoczęcie korzystania z nowych serwisów nie będzie wymagało wizyty w oddziale. Szersza oferta połączonego banku zawiera m.in. pakiety usług dla zamożnych klientów (np. Prestige), pełną obsługę rachunków i kredytów dla mikro i małych firm, szerszą paletę produktów kartowych i oszczędnościowych, w tym funduszy inwestycyjnych, MilleUrząd umożliwiający m.in. składanie wniosków w programach Rodzina 500+ i Dobry Start 300+, ubezpieczenia OC/AC i turystyczne oraz długo oczekiwane mobilne płatności BLIK i Apple Pay. Jednocześnie klienci Euro Banku będą mogli korzystać ze swoich obecnych produktów, które będą utrzymane w systemie Banku Millennium.

 

Kolejnym krokiem integracji będzie fuzja operacyjna, planowana na przedłużony weekend 9-11 listopada oznaczająca rebranding i migrację klientów do jednego systemu bankowego. Początek funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym Banku Millennium nastąpi 12 listopada.

– Wielowymiarowa integracja to ogromne przedsięwzięcie, w którym uczestniczy ponad 1 000 osób zaangażowanych w 10 tys. złożonych zadań do wykonania. Mimo, że projekt trwa już 10 miesięcy, na polskim rynku to jedna z najszybciej przeprowadzanych fuzji. By zapewnić klientom jak największy komfort i poczucie bezpieczeństwa wysłaliśmy do nich ponad 800 tys. listów i 150 tys. maili z informacjami dotyczącymi fuzji. O skali przedsięwzięcia świadczy też liczba szkoleń. W ramach projektu planujemy przeszkolić całą sieć sprzedaży – własną i franczyzy, czyli około 1 700 osób. Od kilku tygodniu, z dużą regularnością odbywają się próby generalne migracji danych w symulowanych warunkach weekendu migracyjnego – dodała Honorata Byczyńska, Dyrektor Projektu Integracji Banku Millennium. – W dniach fuzji operacyjnej w pracę 24/7 zaangażowanych będzie ponad 500 osób z banku i firm wspierających.

 

Bank Millennium przejął Euro Bank 31 maja 2019 r. po uzyskaniu wymaganych zgód UOKiK i KNF. 10 września br. KNF udzielenia zezwolenia na połączenie banków. Poniżej przypomnienie głównych założeń i planowanych celów transakcji.

 

  • Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze Strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie o ok 20% wyższym niż obecny, czyli mieszczącym się wśród trzech najlepszych banków w kraju.

 

  • Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, o sumie bilansowej około 100 mld złotych, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną, piątą pozycją w obszarze kredytów detalicznych.

 

  • Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów (z których około 500 tys. utrzymuje z bankiem aktywne relacje). Pozwoli to bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce. Zwiększy się również zasięg geograficzny banku poprzez poprawę obecności w mniejszych miastach. Będzie to możliwe m.in. dzięki przejęciu dojrzałej sieci franczyzowej, a tym samym bardziej elastycznym kosztom dystrybucji sprzedaży.

 

  • Nastąpi wzmocnienie pozycji banku w obszarze kredytów konsumenckich (prawie 8% udziału w rynku) oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy.

 

  • Transakcja oznacza rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności Banku, co przy dzisiejszym otoczeniu niskich stóp procentowych przyniesie jeszcze więcej korzyści z połączenia.

 

  • Przejęcie zmniejszyło udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów do poziomu około 21% (z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych Euro Banku, które objęte są Umową z Société Générale dotyczącą Gwarancji i Zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu ryzyka), z dużą szansą na zejście poniżej 20% w okresie kilku miesięcy.

 

 

Źródło: Bank Millennium

 

 

Bank Millenium i Eurobank - formalnie połączone.

01 października 2019
Fuzja dwóch dużych banków na rynku polskim.

Wróć do listy artykułów.

Najniższe oprocentowanie kredytu dla Twojej firmy.
Finansowanie na pokrycie zaległości w ZUS.

tel. +48 733 938 741

tel. +48 787 566 662

 

eurofinance@efce.pl

 

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

NIP: 5242719654

brak zdolności kredytowej czy zaległości w ZUS to żaden problem.
brak zdolności lub słaby scoring.

.EUROFINANCE.

EUROFINANCE© BIZNESOWE CENTRUM WARSZAWY

CENTRALA FIRMY

 

ul. Okopowa 56 lokal 216

01-042 Warszawa

 

KONTAKT

 

+48 733 938 741

+48 787 566 662

 

e-mail: eurofinance@efce.pl